Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 sales@pacisoft.com

Trend Micro tăng cường bảo mật đám mây thông qua tích hợp với dịch vụ bảo vệ AWS

Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), nhà tiên phong toàn cầu về các giải pháp bảo mật dựa trên mạng. Hôm nay thông báo họ là một trong những công ty đầu tiên của Enterprise Contracts cho AWS Marketplace, nhà cung cấp các quy tắc cho Chương trình Đối tác...

Trend Micro mua lại Immunio và mở rộng bảo mật đám mây lai cho DevOps

Khi các công ty xây dựng và triển khai các ứng dụng nhanh hơn từ mọi thứ từ đám mây đến các container, bất kỳ sự kéo dài nào trong vòng đời của DevOps có thể tạo ra sự kéo dài trên toàn bộ doanh nghiệp. Để đáp lại điều này, Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE:...

Trend Micro cung cấp thiết bị gia đình với kiểm tra mạng nhanh nhất trong ngành

DALLAS – (BUSINESS WIRE) – Phải thừa nhận rằng tốc độ và kích thước là rất cần thiết để tối ưu hóa và bảo vệ trung tâm dữ liệu và mạng doanh nghiệp có hiệu suất cao. Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), một nhà lãnh đạo toàn cầu về các giải...
Đăng ký nhận email

Đăng ký nhận email

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận tin khuyến mãi, giảm giá mua phần mềm

Bạn đã đăng ký nhận email thành công!